top of page

2015 yılında kurulan Ofis+1 Mimarlık ve Proje Ofisi, modern ve dinamik mimari ihtiyaçlara yönelik olarak dizayn edilmiştir. Mimarinin tarihin her evresinde sosyal yaşamla iç içe olması, güncel sosyal yaşamı kucaklayan, biçimlendiren ve entegre biçimde çerçeveleyen bir mimari anlayışı zorunlu kılmaktadır. Ofisimiz, yerel, bölgesel ve küresel çapta geçerliği olan mimari akım ve kavrayışları, büyük bir mesleki perspektifle takip etmekte ve iç diamiğinde geliştirdiği fonksiyonel ve stratejik çözüm önerileriyle en doğru sonucu sunmaktadır. Geleneksel ve modernin, küresel ve yerelin harmanlandığı bir üretkenlik ortamı olan Ofis+1, sosyal yaşamın tüm bileşenlerini kapsayan, güvenceleyen ve daha verimli hale getiren tasarım ve uygulamalarıyla, beklentilerin ötesine geçerek tüm mimari talepleri profesyonelce karşılamaktadır. Bu noktada; Ofisimiz salt bir mekan tasarımı mantığının aksine, sosyal yaşamın sınırlarına dahil olan ve sosyalliğin tüm yönleriyle inşa edildiği bir tasarım mantığını en üst görev ve sorumlulukları arasında tutmaktadır. 

Hakkımızda

Ekibimiz

Ekibimiz

bottom of page